Diğer bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri (SCI ve SSCI'ya girmeyen) 

Şanlı UA, Uslu R, Göker E: Nukleozid Analogları. Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi 1:122-135, 1999 

Kapkaç M, Kılıç M, İçöz G, Ersin S, Göker E, Akyıldız M: Günümüzde Hodgkin Hastalığında Evreleme Laparotomisinin Yeri. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 8:73-76, 1998 

Göker E, Özdemir E: Tümör Belirteçleri. Spektrum Derlemeler sf. 19-27, ed. Kaya Emerk, Açılım Yayıncılık , İzmir, 1997 
1996, Resistance mechanisms to methotrexate in tumors
Çağırgan S, Büyükkeçeci F, Karaca M, Özer A, Göker E. Kronik idiyopatik trombositopenik purpurada klinik sonuçlarımız. Ege Tıp Dergisi 32: 449-50, 1993. 

Büyükkeçeci F, Özkılıç H, Karaca M, Özer A, Çağırgan S, Göker E, Dilber S. Ferritin metobolism in platalets. Medical J Ege University 2: 37-8, 1992. 

1991, Göker E, Atalay M, Duman Y, Yilmaz C, Kabalak T and Tuzun M. Acute effects of human growth hormone on tissue perfusion. - Acta Paediatr Scand, 377: 173, 1991. 

Önder MR, Nalbantgil İ, Kılıççıoğlu B, Göker E. Akut sol kalp yetmezliğine yol açan Salmonella myokarditi. Ege Tıp Dergisi 29: 202-4, 1990 

1990, The acute effects of human growth factor on the dynamics of thyroid hormones in normal subjects. Göker E, Yılmaz C, KAbalak T, Tuzun M, Hamulu FS, Özmen B. - Acta Paediatr Scand, 372: 153, 1990. 

Ertürk Ü, Çağırgan S, Göker E, Sarıca T. Multipl pulmoner embolizm gösteren intrakardiak kist hidatik. Türk Kardiaol Dern Arş 17: 201-2, 1989. 

Karaca M, Büyükkeçeci F, Özer A, Göker E. Paroksismal gece hemoglobinürisi, sürvi ve komplikasyonları. Ege Üniv Tıp Fak Dergisi 28: 1843-50, 1989. 

Önder MR, Nalbantgil İ, Kılıçcıoğlu B, Göker E. Angiotensin konverting enzim inhibitörüne bağlı öksürük. Ege Üniv Tıp Fak Der 29: 2903-6, 1989.